DUURZAAM BOUWEN, DE MAALDERIJ

Duurzaam bouwen, dat doen we uit respect voor mens en milieu. In de ontwerpfase van De Maalderij is duurzaamheid dan ook het uitgangspunt geweest. Dat heeft geresulteerd in 30 buitengewoon energiezuinige (energielabel A +++) woningen met optimaal wooncomfort. Daarmee lopen we alvast vooruit op de plicht tot (zo goed als) energieneutraal bouwen die mogelijk al vanaf 2020 van kracht wordt.

De woningen op De Maalderij zijn uitstekend geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen en innovatieve verwarmings- en ventilatietechnieken. Het energieverbruik is bijzonder gering en dat vertaalt zich in een lage energierekening. Met aanvullende maatregelen komt energieneutraal wonen (nul op de meter) zelfs binnen bereik.

Met het oog op duurzaamheid is verder gekozen voor toepassing van hoogwaardige en tegelijkertijd milieuvriendelijke bouwmaterialen. De woningen worden onderhoudsarm uitgevoerd. Uiteraard is er ook aandacht voor verantwoord watergebruik.

Het duurzame uitgangspunt komt ook tot uitdrukking in de 30 woningen op De Maalderij. En dat in het Haaksbergse centrum met alle voorzieningen in de directe nabijheid. Alles is erop gericht om zo duurzaam mogelijk te kunnen wonen.

Het creëren van een aangenaam, gezond en veilig leefklimaat voor alle bewoners, jong en oud, loopt als een rode draad door nieuwbouwplan De Maalderij.